پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

پرسش و پاسخ

چرا استانداردسازی وب؟

استاندارد یعنی بایدها و نبایدهایی که در هنگام انجام کاری باید به آنها پایبند بود. در اینترنت، فراهم آوردن هر گونه محتوی نیازمند پیروی از برخی بایدها و نبایدها است. کسانی که به اینترنت دسترسی دارند افرادی گوناگون، با امکانات و ویژگی‌های گوناگون هستند. استانداردسازی وب سبب می‌شود همه با کمترین دشواری به وب دسترسی داشته باشند و بیشترین بهره را از آن ببرند.

آیا پروژه استاندارد وب پارسی همه استانداردها را در بر می‌گیرد؟

نه، با توجه به ناآشنا بودن بسیاری از کاربران پارسی زبان اینترنت با استانداردهای وب، این پروژه تنها به ضروری ترین موارد استانداردسازی بسنده می‌کند؛ هرچند با هر پله پیشروی، بی‌گمان تلاش می‌شود به گستره آنها افزون شود ولی اکنون تنها مواردی که به زبان پارسی ربط دارند، و یا بسیار ضروری هستند پوشش داده شده اند.

یک تارگاه استاندارد چه ویژگی‌هایی دارد؟

بسته به زاویه دید ما به استانداردهای وب، استاندارد دانستن یک تارگاه می‌تواند متفاوت باشد. از این رو، برخی استاندارد بودن را در گرو درست نوشتن زبان نشانه گذاری می‌دانند، برخی دیگر استاندارد بودن را در گرو کارآمدی تارگاه، و برخی دیگر استاندارد بودن را در گرو دردسترس بودن درونمایه تارگاه می‌دانند، و برخی نیز همانند پروژه استاندارد وب پارسی زبان، استاندارد بودن را در گرو همه این موارد می‌دانند.

استاندارد شدن را چگونه باید آغاز کرد؟

اگر می‌خواهید با این پروژه پیش روید، بخش راهنمای استانداردسازی را بخوانید و بر پایه چیزهایی که گفته شده تارگاه خود را بررسی کنید؛ پس از انجام بایدها و نبایدهایی مورد نیاز، یک درخواست بررسی دهید تا تارگاه شما بررسی شود و چگونگی پایبندی آن به استانداردها در یک کارنامه نشان داده شود.

در آینده پرسشهای بیشتری در اینجا گذاشته خواهد شد.