پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه‌ها

تا کنون ۳۶۵ تارگاه سنجیده شده اند و کارنامه استاندارد وب برای آنها ساخته شده است.

نامنشانیزمان افزودن
بانک پارسیانhttp://parsian-bank.com/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک پاسارگادhttp://bpi.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک تجارتhttp://tejaratbank.ir/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک توسعه صادرات ایرانhttp://edbi.ir/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک رفاه کارگرانhttp://bankrefah.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک سامانhttp://sb24.com/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک سپهhttp://banksepah.ir/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک صادراتhttp://bsi.ir/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک صنعت و معدنhttp://bim.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک فناوری اطلاعاتhttp://itbank.blogfa.com۱۳۸۸/۰۴/۲۶
بانک کارآفرینhttp://karafarinbank.com/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک کشاورزیhttp://agri-bank.com/۱۳۸۷/۱۲/۰۹
بانک مرکزیhttp://cbi.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک مسکنhttp://bank-maskan.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک مقالات حسابداری و حسابرسیhttp://iiaa.ir۱۳۸۹/۰۱/۲۹
بانک ملتhttp://bankmellat.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانک ملیhttp://bmi.ir/۱۳۸۷/۱۲/۱۰
بانگhttp://baang.ir۱۳۸۸/۱۰/۲۴
برترین‌هاhttp://bartarinha.com/۱۳۸۸/۰۳/۰۶
برنامه‌هاhttp://barnameha.com۱۳۸۸/۰۱/۰۵
بساhttp://sair.ir۱۳۸۸/۱۱/۰۴
بلاگفاhttp://blogfa.com/۱۳۸۷/۱۰/۰۵
بلاگنوشتhttp://blognevesht.com۱۳۸۸/۰۲/۲۲
بنیاد آموزشی قلم‌چیhttp://kanoon.ir۱۳۸۸/۰۲/۱۲
بنیاد مطالعات، پژوهش، و توسعه نیشابورhttp://neyshabur.org۱۳۸۸/۰۳/۱۴