پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت میهن‌بلاگ

نشانی تارگاه: http://mihanblog.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ - بازدید: ۱۲۴۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • باید رنگ نوشته اندکی تیره شود.
  • باید فاصله خطوط اندکی افزایش یابد.
  • «آخرین وبلاگ‌های به روز شده» در ستون راست، باید درشت شود.
نقشهندارد
اگر شما نویسنده تارنوشت میهن‌بلاگ هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.