پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه طراحی وب ایرانیان

پیشرو
نشانی تارگاه: http://irwd.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۱۲ - بازدید: ۱۳۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • کلیدواژه‌ها باید با یک فاصله و یا یک فاصله و ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پیوندها تیره تر شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است در نوشته‌ها فاصله خطوط از یکدیگر بیشتر شود.
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه طراحی وب ایرانیان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.