پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رویدادها

در آستانه 100 مین کارنامه استاندارد

۲۲ اسپند ۱۳۸۷ - رویداد - پیوند

چند دقیقه دیگر 100 مین کارنامه استاندارد ساخته خواهد شد. در کمتر از یک ماه از آغاز دوباره استانداردسنجی، کارهای خوبی با کوشش شبانه روزی انجام شد تا کاروان استانداردسازی وب پارسی زبان، شتابی بیش از پیش یابد.

پیگیری دوباره کار استانداردسنجی

۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - رویداد - پیوند

پس از یک ماه و اندی درنگ چندباره کار استانداردسنجی دوباره پیگیری خواهد شد، این بار بدون درنگ و با تمام توان.

تارگاه استاندارد وب پارسی راه اندازی شد

۵ دى ۱۳۸۷ - رویداد - پیوند

سرانجام پس از ماه‌ها درنگ، این تارگاه برای پیشبرد اهداف کتاب استاندارد وب پارسی راه اندازی شد.