پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رویدادها

زبان شیرین پارسی

۲۰ فروردين ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

بخش تازه ای برای کمک و راهنمایی به کسانی که در پاسداشت زبان شیرین پارسی کوشش می‌کنند، راه اندازی شد.

ابزار جستجو کارنامه‌ها افزوده شد

۱۸ فروردين ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

در بخش کارنامه‌ها، ابزاری برای جستجو افزوده شد تا همگان بتوانند به آسانی کارنامه‌ها را جستجو کنند.

ستاره برای پیشگامان

۷ فروردين ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

کارنامه‌های استاندارد اندکی دگرگون شدند و اینک برای کسانی که درخواست بررسی داده اند یک ستاره نشان داده خواهد شد.

نوروز بر شما شاد باد

۱ فروردين ۱۳۸۸ - رویداد - پیوند

بهار نو آمد، فرا رسیدن نوروز بر همه همراهان پروژه استانداردسازی وب پارسی زبان شاد باد. امیدواریم در سال پیش روی گام‌های بیشتر و فراتری در زمینه استانداردسازی برداشته شود. با آرزوی سالی خوش و شاد برای همه (:

افزودن بخش رویدادها و بهبود کارنامه‌ها

۲۳ اسپند ۱۳۸۷ - رویداد / به روز رسانی - پیوند

بخش رویدادها برای آگاهی همراهان گرامی از رویدادهای پروژه استاندارد وب پارسی افزوده شد. همچنین نگارش ویژه چاپ به کارنامه‌ها افزوده شد.