پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رویدادها

ابزارهای کمکی

۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

به درخواست برخی دوستان، بخش تازه ای برای گردآوری ابزارهای کمکی برای استانداردسازی راه اندازی شد.