پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رویدادها

به روز رسانی چند بخش

۲۵ آبان ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

پس از چند ماه دوباره چرخ‌های پروژه استانداردسازی وب پارسی زبان به چرخش در آمدند. برای بخش کارنامه‌ها RSS گذاشته شد، و ویرایشگر بخش ابزارهای کمکی نیز بهبود داده شد. افزون بر اینها نوشتن بخش مدیریت نیز در پی پایان یافتن است.