پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رویدادها

بهترین‌ها و بدترین‌ها

۹ خرداد ۱۳۸۸ - به روز رسانی - پیوند

بخش تازه ای برای نمایش بهترین‌ها و بدترین‌ها تارگاه‌ها از دید استاندارد وب پارسی، راه اندازی شد.