پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

خوراک XML

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • اگر تارگاه دارای خوراک XML است، باید پیوندی به آن در بخش HEAD گذاشته شود.

    همانند:

    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="خوراک XML تارگاه من" href="http://example.com/rss.xml">

    بدون این کار نرم افزارهای نمایش خوارک XML و مرورگرهای وب نخواهند دانست که آیا تارگاه شما خوراک XML دارد یا نه.

  • خوراک XML باید دارای ساختار درستی باشد.

    برای سنجش درستی ساختار، می‌توانید از این ابزار سنجش خوراک XML کمک بگیرید.