پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

جدول‌ها

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • برای سرستون‌ها <th> به کار گرفته شود.

  همانند:

  <table>
  	<tr>
  		<th>نام</th>
  		<th>پیشه</th>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td>امید</td>
  		<td>برنامه‌نویس</td>
  	</tr>
  </table>
 • برای نوشتن درباره چیستی جدول <caption> به کار گرفته شود.

  همانند:

  <table>
  	<caption>
  		جدول جاندارن جنگل‌های ایران
  	</caption>
  	<tr>
  		<th>نام جاندار</th>
  		<th>گونه</th>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td>شیر</td>
  		<td>گربه‌سانان</td>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td>بلبل</td>
  		<td>پرندگان</td>
  	</tr>
  </table>