پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

زبان نشانه‌گذاری

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • کدهای تارگاه باید با پایبندی به راه و روش درست زبان نشانه‌گذازی به کار رفته در آنها، نوشته شده باشند.

    برای سنجش کدها می‌توان از این ابزار سنجش زبان نشانه‌گذاری کمک گرفت.