پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

پیوندها

این بخش هنوز در دست ساخت است.

پیوندها یکی از مهمترین بخشهای وب هستند. شاید بتوان گفت بدون پیوندها وب هیچ کاربردی نخواهد داشت.

بایدها و نبایدها

 • از باز شدن خودکار یپوندها در پنجره تازه پرهیز کنید.

  همانند:

  <a href="http://example.com" target="_blank">PWS</a>
  <base target="_blank">

  هر بار که یک پیوند در پنجره ای تازه باز می شود، دگمه برگشت (Back) ناکارآمد می شود. دگمه برگشت، برای کم و بیش 60% کاربران اینترنت مهمترین ابزار پیمایش است.

 • پیوندها نباید شکسته باشند. برای یافتن پیوندهای شکسته میتواند از این ابزار سنجش پیوند کمک بگیرید.

 • همه پیوندها باید به کمک CSS برای 5 رویداد دارای الگوی درستی باشند.

  همانند:

  a:link { color: #0000FF; font-weight: bold; }
  a:visited { color: #6600C5; }
  a:focus { background: #FFFF00; }
  a:hover { color: #FF0000; border-bottom: 1px solid #FF0000; }
  a:active { color: #FF0000; border-bottom: 1px solid #FF0000; }
  

 • برای پیوندهایی که به کمک JavaScript باز می شوند باید افزون بر onclick از ویژگی href نیز بهره برد، تا در هنگامی که JavaScript در دسترس نیست، پیوندها از کار نیافتند.

  بد:

  <a href="javascript:comments(123);">نمایش دیدگاهها</a>
  خوب:
  <a href="comments/123" onclick="comments(123);">نمایش دیدگاهها</a>

 • پیوندها باید شیوا باشند.

 • هنگامی که نیاز است کاربر برای انجام کاری روی پیوندی کلیک کنید، نباید واژه «اینجا را کلیک کنید» و یا همانند آن، پیوند شود؛ به جای آن باید کاری را با کلیک بر روی پیوند انجام خواهد شد، نوشته شود.

  بد:

  اینجا را کلیک کنید تا گزارش چاپ شود.

  خوب:

  اینجا را برای چاپ گزارش کلیک کنید.

  بسیاری از کاربران نابینا و یا هر کاربری که وب را آن با نرمافزارهای کمکی مرور میکند، برای آسان شدن پیمایش، لیست پیوندهای هر برگ را فراخوانی می کند. اگر در یک برگ چند پیوند با نام «اینجا را کلیک کنید» وجود داشته باشد، کاربر نمی تواند راه خود را پیدا کند، ولی اگر هر پیوند کار خود را بگوید (همانند بالا) کاربر بدون دشواری می تواند پیوندی که میخواهد را یافته و آن را کلیک کند.

 • برای پیوندها TITLE گذاشته شود تا کاربر پیش از کلیک کردن دانسته اندکی درباره جایی که با کلیک کردن خواهد رفت، به دست آورد. این کار در آسان شدن پیمایش و صرفه جویی در زمان بسیار کمک می کند.

  همانند:

  <a title="بایگانی سالانه به همراه ابزار جستجو" href="archive.html">بایگانی</a>

 • پیوندها به صورت پیش‌فرض همراه با زیرخط هستند، ولی این گونه نمایش، هنگامی که پیوند به زبان شیرین پارسی باشد سبب دشواردی در خواندن آن می‌شود، پس بهتر است به کمک کد زیر در CSS این ویژگی از پیوندها گرفته شود.

  a { text-decoration: none; }

  اگر به هر دلیل، بودن این زیرخط نیاز است، بهتر است پیوندها را چنان الگودهی کنید که نمایش زیرخط سبب پنهان شدن نقطه‌ها و دشواری در خواندن پیوند نشود،.

  همانند:

  a { text-decoration: none; border-bottom: 1px solid #008000; }

  کد بالا زیرخط را برداشته، و به اندازه دو پیکسل در زیر پیوند فاصله می‌گذارد، و خطی به رنگ سبز به نازکی یک پیکسل در زیر پیوند می‌گذارد. این کار ساده سبب می‌شود، هنگامی خوانده پیوند، یا در کل، هر گونه نوشته ای که زیرخط دارد، نقطه‌ها دیده شوند، و نوشته بدون دشواری خوانده شود.