پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

نشانه زبان

این بخش هنوز در دست ساخت است.

داشتن نشانه زبان بسیار مهم است. به کمک نشانه زبان، مرورگر وب زبان تارگاه را می‌شناسد و بدون دشواری آن را نمایش می‌دهد.

بایدها و نبایدها

 • برای زبان پارسی در ایران:

  <meta http-equiv="content-language" content="fa-IR">

  برای زبان پارسی در افغانستان:

  <meta http-equiv="content-language" content="fa-AF">

  برای زبان پارسی در تاجیکستان:

  <meta http-equiv="content-language" content="tg">

 • هنگامی که بخشی از نوشته به زبان دیگری است باید LANG به کار برده شود.

  همانند:

  <p>نام کوروش را به انگلیسی <span lang="en">Cyrus, the great</span> مینویسند.</p>

شرکت‌های بزرگ اینترنتی (همانند یاهو و گوگل) از نرم‌افزارهای آمارگیر برای آگاهی از کاربرد زبان‌های گوناگون در اینترنت کمک می‌گیرند.
اکنون بسیاری از تارگاه‌های پارسیزبان نشانه زبان ندارد و به همین دلیل ساده نمی‌توان به درستی دریافت که چند تارگاه به زبان شیرین پارسی در اینترنت هست. یکی از دلایلی که شرکت‌های بزرگ اینترنتی را در گسترش سرویس‌های به زبان پارسی بی انگیزه می‌کند همین نبود آمار از شمار تارگاه‌های پارسی زبان اینترنت است.