پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

JavaScript

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • باید برای بخش‌هایی که بدون JavaScript کار نمی‌کنند، با کمک <noscript> پیامی برای آگاه ساختن کاربر گذاشته شود.

    همانند:

    <noscript>کاربر گرامی، برای دسترسی به این بخش نیاز به JavaScript دارید.</noscript>
  • هر بخشی که برای کار به JavaScript وابسته است باید بدون آن نیز کارایی داشته باشد.