پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

چهارچوب

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • تا آنجا که امکان دارد از <frame> پرهیز کنید، زیرا:

  • با دگمه «برگشت» به خوبی کار نمی‌کنند.
  • نشان کردن (bookmarking) آنها ممکن نیست.
  • نمی‌توان پیوندی به تاربرگ درون آنها به دست آورد.
  • گاهی نمی‌توان تاربرگی را که بخشی از آن <frame> را درست چاپ کرد.
  • اگر پیوندهای درون <frame> در خود آن باز شوند (در پنجره یا سربرگ تازه باز نشوند)، کاربر گم خواهد شد.

  هرچند بسیاری از مرورگرهای پیشرفته ابزارهایی برای کاهش این ناسازگاری فراهم آورده اند ولی همچنان بهتر است از به کار گرفتن <frame> پرهیز شود، مگر در هنگامی که راهی جز به کار گیری آنها نباشد..

 • تاربرگ‌هایی که درون خود چهارچوب دارند باید دارای DTD ویژه باشند. برای دانستن بیشتر بخش DTD را بخوانید.

 • باید برای هنگامی که مرورگر توانایی نمایش چهارچوب‌ها را ندارد، با کمک <noframes> پیامی برای آگاه سازی کاربر گذاشته شود.

 • هر چهارچوب باید ویژگی name و title را داشته باشد. برای این ویژگیها باید واژههای معنی دار به کار رود، همانند content, navigation,

 • بهتر است نام پرونده تاربرگی که درون چهارچوب نمایش داده می‌شود بامعنی باشد، همانند archive.html.

 • بهتر است منوی اصلی پیمایش یا یک پیوند به نقشه تارگاه، درون تاربرگ‌هایی که در چهارچوب نمایش داده می‌شود نیز فراهم آورده شود. با این کار اگر پیوندی از درون چهارچوب در پنجره تازه باز شد، کاربر توانایی پیمایش را از دست نخواهد داد.

 • بهتر است نگارش بدون چهارچوب نیز فراهم آورده شود، و پیوندی به آن در جایی در بالای برگ گذاشته شود.