پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

فرم‌ها

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

 • ‌در فرم‌ها نوشته پیش‌فرض گذاشته نشود.

  بد:

  <input type="text" name="email" value="ایمیل خود را اینجا بنویسید">
  <input type="text" name="email" value="نام شما" onblur="this.value='نام شما'" onfocus="this.value=''">

  خوب:

  <input type="text" name="email" value="">
 • از دگمه Reset پرهیز کنید.

 • فرم‌های بزرگ با <fieldset> به چند بخش کوچک جدا و با <legend> نامگذاری شوند.

 • برای نامگذاری بخش‌های گوناگون فرم <label> به کار گرفته شود.

  همانند:
  <label for="name">نام شما</label>
  <input type="text" name="your_name" id="name">
  

 • اگر به جای دگمه‌ای عکس به کار رفته است، باید نوشته جایگزین آن عکس نشان‌دهنده کار آن دگمه باشد.

 • باید بتوان با کیبرد به همه بخش‌های فرم دسترسی داشت.

 • پیام‌ها‌یی که از سوی فرم به کاربر نمایش داده می‌شوند باید ساده و شیوا باشند.

 • اگر در روند فرستادن داده‌های فرم دشواری پدید آمد و داده‌ها فرستاده نشدند، باید راهکاری اندیشیده شده باشد که کاربر ناچار به دوباره پر کردن فرم نشود.

 • تا آنجا که امکان دارد گزینه‌های آماده فراهم آورده شود تا نیاز به نوشتن در فرم کمتر شود.

 • در منوهای کرکره‌ای از گذاشتن هرگونه حرف پیش از گزینه پرهیز شود.

  بد:

  <select size="1" name="season">
  	<option> - بهار</option>
  	<option> - تابستان</option>
  	<option> - پاییز</option>
  	<option> - زمستان</option>
  </select>
  

  خوب:

  <select size="1" name="season">
  	<option>بهار</option>
  	<option>تابستان</option>
  	<option>پاییز</option>
  	<option>زمستان</option>
  </select>