پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

رنگ‌ها

این بخش هنوز در دست ساخت است.

بایدها و نبایدها

  • کارایی نباید وابسته به رنگ‌ها باشد. همه چیز باید بدون دیدن رنگ‌ها نیز کارایی داشته باشد.

  • رنگ پیوندها نباید همانند رنگ نوشته‌ها باشد.

  • رنگ نوشته‌ها و رنگ پس‌زمینه آنها باید دارای رویایی (Contrast) بسیاری باشد.

  • نوشته رنگ روشن روی پس‌زمینه تیره سبب خستگی چشم‌ها می‌شود؛ از این رنگ‌ها، به ویژه برای نوشته‌های بلند پرهیز شود.

  • باید از رنگ‌هایی که کاربران دچار کوررنگی نمی‌توانند آنها را ببینند، پرهیز شود. (همانند: رنگ سرخ بر روی سیاه، یا سیاه بر روی سرخ)

  • برخی افراد کهنسال توان دیدن آبی آسمانی را ندارند؛ بهتر است دست کم چیزهای با اهمیت به این رنگ نوشته نشوند.

  • رنگ‌ها نباید آزار دهنده باشند. گاهی رنگ‌ها به تنهایی آزار دهنده نیستند ولی هنگامی که در کنار رنگ دیگری، یا در جای نامناسبی به کار می‌روند، آزار دهنده می‌شوند. برای نمونه، اگر یک واژه یا حتی یک جمله به رنگ سرخ نوشته شود، چندان آزار دهنده نخواهد بود، ولی هنگامی که یک متن چند خطی با رنگ سرخ نوشته شود، آزار دهنده خواهد بود.

رنگ ایرانی

برخی رنگ‌ها به دلیل کاربرد پیوسته و فراوان در هنر ایرانی، و یا ریشه داشتن در گیاهان ایرانی، نام «ایرانی» به خود گرفته اند. خوب است ما این رنگ‌ها را بشناسیم و از آنها در هنر خویش به کار بگیریم.

سیستم نامگذاری رنگ‌ها: NBS/ISCC

نام نام به انگلیسی Hex RGB نمایش
آبی ایرانی Persian Blue #0067a5 0, 103, 165
گل سرخ ایرانی Persian Rose #870074 135, 0, 116
گل سرخ ایرانی * Persian Rose #ce4676 206, 70, 118

سرچشمه:
کتاب «نمودارهای رنگ گیاهی». نویسنده: رابرت اف. ویلسون. انجمن رنگ بریتانیا، ۱۹۳۸ میلادی
Horticultural Colour Chart. Robert F. Willson. The British Colour Council, 1938نام نام به انگلیسی Hex RGB نمایش
آبی ایرانی Persian Blue #91a3b0 145, 163, 176
آبی ایرانی Persian Blue #4c516d 76, 81, 109
بوم ایرانی Persian Earth #882d17 136, 45, 23
سبز ایرانی Persian Green #3a4b47 58, 75, 71
یاسی ایرانی Persian Lilac #c17e91 193, 126, 145
خربزه ایرانی Persian Melon #b4745e 180, 116, 94
نارنجی ایرانی Persian Orange #d99058 217, 144, 88
صورتی ایرانی Persian Pink #a8516e 168, 81, 110
سرخ ایرانی Persian Red #882d17 136, 45, 23
گل سرخ ایرانی * Persian Rose #ce4676 206, 70, 118
زرد ایرانی Persian Yellow #e25822 226, 88, 34
زرد ایرانی Persian Yellow #f38400 243, 132, 0

سرچشمه:
کتاب «واژه‌نامه رنگ». نویسندگان: «آلویز جان مائرز» و «موریس ری پل»، ۱۹۳۰ میلادی
A dictionary of color. Aloys John Maerz and Morris Rea Paul, 1930نام نام به انگیسی Hex RGB نمایش
سبز ایرانی Persian Green #00a693 0, 166, 147
خلیج فارس Persian Gulf #5e716a 94, 113, 106
خلیج فارس Persian Gulf #317873 49, 120, 115
خربزه ایرانی Persian Melon #cb6d51 203, 109, 81
گل سرخ ایرانی * Persian Rose #ce4676 206, 70, 118
گل سرخ ایرانی Persian Rose #b3446c 179, 68, 108

سرچشمه:
کتاب «سیستم رنگ پلوشر». نویسندگان: «گلادیس پلوشر» و «گوستاو پلوشر»، ۱۹۴۸ میلادی.
Plochere Color System. Gladys Plochere and Gustave Plochere, 1948.نام نام به انگیسی Hex RGB نمایش
یاسی ایرانی Persian Lilac #c17e91 193, 126, 145
یاسی کمرنگ ایرانی Pale Persian Lilac #d597ae 213, 151, 174
آبی ایرانی Persian Blue #bcd4e6 188, 212, 230
آبی ایرانی Persian Blue #91a3b0 145, 163, 176

سرچشمه:
کتاب «استانداردهای رنگ و واژه‌نامه رنگ». نویسنده: رابرت ریجوی، ۲۰۰۵ میلادی
Color Standards and Color Nomenclature. Robert Ridgway, 2005
(این کتاب برای کاربردهای زیست‌شناسی و گیاه‌شناسی نوشته شده است)


نام این کتاب‌ها در کتاب «رنگ: زبان جهانی و واژه‌نامه نام‌ها» (نویسندگان: «کنت لو کلی» و «دین بروستر جود». چاپ «دفتر ملی استانداردها» (NBS)، سرزمینهای یکپارچه امریکا، دسامبر ۱۹۷۶ میلادی) آمده است.بیرون از سیستم NBS/ISCC

نام Hex RGB نمایش
بنفش ایرانی 17-3925 Persian Violet #8a8db5 138, 141, 181
گوهر ایرانی 17-3934 Persian Jewel #697fc2 105, 127, 194
سرخ ایرانی 19-1860 Persian Red #a1224a 161, 34, 74

سرچشمه:
میز رنگ شرکت Pantone LLC.نام Hex RGB نمایش
آلو ایرانی رزین Resene Persian Plum #693333 105, 51, 51
سرخ ایرانی رزین Resene Persian Red #4f212b 79, 33, 43
آبی ایرانی ویلسونآرت Wilsonart Persian Blue D26 #444a86 68, 74, 134

سرچشمه:
میز رنگ شرکت Resene Paints LTD.

  • برخی از این رنگ‌ها ده‌ها نام دیگر نیز دارند.
  • رنگ‌هایی که ستاره دارند، در بیش از یک دسته از آنها با نامی یکسان یاد شده است.