پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

درباره

پروژه استانداردسازی وب پارسی‌زبان برای برآورده نمودن خواسته‌های کتاب «استاندارد وب پارسی» از زمستان ۱۳۸۷ کار خود را با آموزش و راهنمایی درباره استانداردهای وب آغاز نمود.