پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

خوش آمدید

استاندارد یعنی بایدها و نبایدهایی که در هنگام انجام کاری باید به آنها پایبند بود. در اینترنت، فراهم آوردن هر گونه محتوی نیازمند پیروی از برخی استانداردها است، ولی ده‌ها بار افسوس که در هنگام آمدن و گسترش اینترنت در ایران، این استانداردها به خوبی در میان طراحان و برنامه‌نویسان وب فراگیر نشدند. این تارگاه، و کتابی در این زمینه نوشته شده است تلاش دارند، تارگاه‌های پارسی زبان اینترنت را هرچه بیشتر به سوی استانداردهای مورد نیاز پیش ببرند.

تازه‌ترین کارنامه‌ها

تازه‌ترین رویدادها